รร.สาธิต มรท. จัดประชุม คกก.ฝ่ายเทคนิคกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

ครูสุเมธ เปียศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระที่เสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งเรื่องจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 "ลวบุรีเกมส์" / โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท / การประสานงานของแต่ละประเภทกีฬา / การประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท / การส่งหลักฐานนักกีฬา

กิจกรรมอื่นๆ