สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Kids Inspiration

ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรม Kids Inspiration สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียว และกิจกรรมเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมรอบโลก และเพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัว โดยได้รับเกียรติจาก ทีมบรรณารักษ์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือ ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เป็นกิจกรรมจับมือทำ Wallpaper มือถือ ด้วย ibis Paint / วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นกิจกรรม DIY สานตะกร้าจากหลอดน้ำดื่ม / วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นกิจกรรมเล่านิทานจากพี่ๆ บรรณารักษ์ และวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นกิจกรรมวันฮาโลวีน คุยเรื่องผี ๆ กับพี่บรรณารักษ์ และการระบายสีก้อนหินให้เป็นหินหลอน 

นอกจากนี้ในช่วงภาคบ่ายของแต่ละวัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดให้มีกิจกรรมรับชมการ์ตูนสำหรับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ