รร.สาธิต มรท. จัดอบรมการใช้งานระบบ School Connex

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับฟังการใช้งานระบบ School Connex ซึ่งเป็นระบบที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ทำงานไม่สมบูรณ์แบบ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรของ บริษัท TRIPLE P TECH จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ