การประชุมสรุปงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้ารับการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานผลการประเมินการจัดงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 / การพิจารณาสรุปการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

กิจกรรมอื่นๆ