องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มรท. ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้สบอุทกภัยพื้นที่ จ.ลพบุรี - สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 10,000 บาท ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปสมทบในโครงการรับบริจาคเงิน สิ่งของและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว

กิจกรรมอื่นๆ