อธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร และบุคลากร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา และ คุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ที่ได้จากการรับบริจาคจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้มีจิตศรัทธา ในโครงการรับบริจาคเงิน สิ่งของและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ้น จำนวน 100 ชุด ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี คุณเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมอบให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ประสบอุทกภัย และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 จะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี และ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมอื่นๆ