ศูนย์ภาษา และ คณะวิทยาการจัดการ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นศ. เข้ามอบโล่และรายงานผลจากการเข้าร่วมการประกวด The 1st International Business Case Competition ต่ออธิการบดี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารายงานผลพร้อมมอบถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม กิจกรรมบริการชุมชน และกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษา หรือ The 1st International Business Case Competition ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัลที่ 3 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม จาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย

กิจกรรมอื่นๆ