อธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร คณาจารย์ นศ. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี และ ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.จิตราพร งามเนตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ที่ได้จากการรับบริจาคจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้มีจิตศรัทธา ในโครงการรับบริจาคเงิน สิ่งของและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ้น จำนวน 130 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ม.9 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี และ ม.6 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมอื่นๆ