ผู้บริหาร มรท. ร่วมงานรักแม่...รักษ์แม่น้ำลพบุรี ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดยาง ณ รังสี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงาน รักแม่...รักษ์แม่น้ำลพบุรี ครั้งที่ 17 เนื่องในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน วัดยาง ณ รังสี และพิธีลอยกระทงบุญริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี ซึ่งจัดโดยชมรมคนรักแม่น้ำลพบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำลพบุรี และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนาคม จงจิระ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ