การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/65

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 และพิจารณางบประมาณในการดำเนินการ / การพิจารณาร่วมสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศลของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี / การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2566

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ