มรท. จัดงาน Thank You Party

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Thank You Party แทนคำขอบคุณ สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณต่อคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ที่มีส่วนร่วมทำให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำเร็จลงด้วยดี

กิจกรรมอื่นๆ