งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 และเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิต และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ ความมีจิตเมตตา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการบริจาคโลหิต จำนวน 90 คน และได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 68 ยูนิต

กิจกรรมอื่นๆ