มรท. จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมพิธีได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏ

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร / พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมอื่นๆ