การประชุม คกก.ดำเนินการโครงการพลิกโฉมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทพธานี ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพลิกโฉมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทพธานี "เทพธานีเพลส" ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมแดนดุสิต ชั้น 3 โรงแรมเทพธานีเพลส ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทพธานี "เทพธานีเพลส" / การพิจารณาใบเสนอราคางานสำรวจพื้นที่และเขียนแบบเพื่อปรับปรุงอาคารเทพธานี / การพิจารณาเรื่องคณะวิทยาการจัดการเสนอขอคืนศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทพธานี "เทพธานีเพลส" กลับมาในความดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

กิจกรรมอื่นๆ