มรท. มอบเครื่องกวนยาสระผมและสบู่ให้แก่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14) ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมส่งมอบเครื่องกวนยาสระผมและสบู่ให้กับผู้แทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สำหรับเครื่องกวนยาสระผมและสบู่นี้เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และได้หารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการออกแบบเครื่องกวนยาสระผมและสบู่ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้ตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ