อธิการบดี มรท. ร่วมแถลงข่าวการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 กิจกรรม "พลังเยาวชน ตื่นรู้ธรรม ทำบุญเมืองลพบุรี" ร่วมกับ อ.ภูธร ภูมะธน ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ธนิดา ภู่แดง ประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, คุณกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และ คุณนงลักษณ์ ทุมาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมเจดีย์ สำหรับงานทำบุญเมืองในครั้งนี้จัดขึ้นโดย คณะศิษย์หลวงพ่อถม (วัดเชิงท่า), ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนชาวลพบุรี โดยจะมีการจัดงานในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าไปร่วมทำงานในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพพระบฏ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมตลอดการแถลงข่าวประกอบด้วย การแถลงข่าวทำบุญเมืองลพบุรี : บทบาทเยาวชนกับพระพุทธศาสนา และการเสวนา พลังเยาวชน ตื่นรู้ธรรม ทำบุญเมืองลพบุรี โดยประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี, ตัวแทนเด็กและเยาวชนแก๊งรองเท้าแตะ, ตัวแทนเยาวชนบ้านดงมะรุม, ตัวแทนเยาวชนวาดภาพพระบฏ และแอดมินเพจภาพเล่าเรื่อง เมืองลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ