สาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมกับ บ.สยามดนตรียามาฮ่า จัดกิจกรรม Concert & Clinic

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Concert & Clinic ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเล่นกีตาร์อคูสติก และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐกฤตย์ เปลี่ยวจิตร์ นักกีตาร์รุ่นใหม่ และผู้ชนะการประกวด TWO YAMAHAS, ONE PASSION ACOUSTIC GUITAR COMPETITION 2020 หรือการแข่งขันกีตาร์อคูสติก ประจำปี 2563 ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

โอกาสนี้ ผู้แทนของ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ได้ให้เกียรติมอบกีตาร์ให้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาดนตรีศึกษาเพื่อเป็นการทดแทนกีตาร์ของนักศึกษาที่สูญเสียจากการประสบอุบัติเหตุด้วย

กิจกรรมอื่นๆ