ผู้แทน มรท. ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี คุณศรีไพร วงษ์วาน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ