รร.สาธิต มรท. จัดพิธีบวงสรวงการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารโรงเรียนสาธิตฯ (อาคาร 17) ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ และคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีบวงสรวงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ที่จะมีการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 สำหรับการจัดพิธีบวงสรวงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานและเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการจัดงาน

กิจกรรมอื่นๆ