การประชุม คกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์

อ.ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการทำงานของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเทพณวรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยกีฬาลวบุรีเกมส์จะจัดพิธีเปิดสนามการแข่งขันในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และปิดสนามในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ