มรภ.เทพสตรี และ กระทรวง อว. ชวนประชาชน จ.ลพบุรี พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมงาน งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติ ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ซึ่งงานดนตรีดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกทางด้านดนตรี ประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคมนั้นยังเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จัดแสดงดนตรีจากคณะผู้บริหารของศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี  ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงดนตรีโดยวง TRU Symphonic Band  ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กว่า 50 ชีวิต มีหัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี กว่า 300 คน ร่วมชมดนตรี นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการวาดภาพประกอบการแสดงดนตรี โดย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ