มรภ.เทพสตรี และกระทรวง อว. ชวนประชาชน จ.สิงห์บุรี พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมงาน งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติ ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี คุณสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด งานดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ซึ่งงานดนตรีดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกทางด้านดนตรี ประกอบกับในวันที่ 5 ธันวาคมนั้นยังเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่กว่า 100 คน ร่วมงานและร่วมรับชมการแสดงดนตรีไทย Quitar (สากล) Paino (สากล) และ Symphonic Band (สากล) จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กว่า 50 ชีวิต

กิจกรรมอื่นๆ