มรท. รับมอบน้ำดื่มจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดงาน TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอาหาร VIP โรงอาหารยูงทอง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมรับมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจากผู้แทนของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี จำนวน 6,000 ขวด เพื่อนำมาสนับสนุนการจัดงานรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้

กิจกรรมอื่นๆ