การประชุม คกก.จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นองค์ประธาน ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดเตรียมสถานที่ การจัดห้องพักสำหรับทีมงาน การประชาสัมพันธ์การจัดงานและการจำหน่ายบัตร การต้อนรับและการอำนวยความสะดวก และการจัดการด้านการเงินและบัญชี โดยงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนการศึกษา "รักมีพลานุภาพ" จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ