พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลกีฬา และเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 ลวบุรีเกมส์ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่จะจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในปี 2566

สำหรับผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 สรุปเป็นดังนี้ ฟุตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / ฟุตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / ฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / ฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / บาสเกตบอลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลคะแนนรวม ประเภทเทเบิลเทนนิส ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / รางวัลคะแนนรวม ประเภทแบดมินตัน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / รางวัลคะแนนรวม ประเภทเปตอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / รางวัลคะแนนรวม ประเภทเทนนิส ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / รางวัลคะแนนรวม ประเภทหมากกระดาน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / รางวัลคะแนนรวมกีฬา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และรางวัลคะแนนรวมกรีฑา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมอื่นๆ