กิจกรรมวาดภาพพระบฏ งานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 300 คน ได้ร่วมวาดภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงออกถึงการเคารพบูชา โดยปีนี้มีการวาดภาพพระบฏในหัวข้อ พระพุทธศาสนากับศีล 5 นำพาชีวิต เป็นจำนวน 108 ภาพ และมีความยาวผ้า 162 เมตร

กิจกรรมอื่นๆ