งานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดโดย คณะศิษย์หลวงพ่อถม (วัดเชิงท่า), ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนชาวลพบุรี

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา และบรรพชนผู้ปกปักรักษาเมืองลพบุรี, กิจกรรมวาดภาพพระบฏ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแห่ผ้าพระบฏเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ จากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, พิธีถวายผ้าพระบฏห่มพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนสมโภชพระศรีรัตนมหาธาตุ

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานทำบุญเมืองลพบุรีครั้งนี้ทุกกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ