การประชุม คกก.จัดงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีกระต่าย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 / การพิจารณาการจัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

กิจกรรมอื่นๆ