มรท.ร่วมงานวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 103 ปี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน 2 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณอรรถวิท พุทชงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 103 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน 2 ให้เกียรติรับมอบแจกัน

กิจกรรมอื่นๆ