คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และแนวถนนด้านหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสประเพณีวันปีใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ