พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ บ.คอปเปอร์ไวร์ด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์แอปเปิล รวมทั้งอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษา โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับบริษัทในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอปเปิลอย่างเป็นทางการ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 - 23 ธันวาคม 2570 ซึ่ง บริษัท คอปเปอร์ไวรด์ จำกัด (มหาชน) ยินดีให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสอนการใช้งาน (Advance Workshop) ผลิตภัณฑ์แอปเปิลแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย การมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์แอปเปิล โดยขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์และนโยบายของบริษัท แอปเปิล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ