มรท.ร่วมพิธีวันพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ