มรท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ วงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อ.ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยคณบดี และ คุณสุจิรา สาหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ