มรท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ณ เทวสถานปรางค์แขก รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมอื่นๆ