ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี จัดงานรักรวมใจ ปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ณ หอประชุม 1 ผศ.พิพัฒน์ วงษ์เกษม ประธานคณะกรรมการชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำสมาชิกชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วย อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงาน รักรวมใจ ปีใหม่ 2566 สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสังสรรค์ของสมาชิกชมรม

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ