คกก.ส่งเสริมกิจการ มรท. จัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดงานวันรวมเพชรเทพสตรี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบันกว่า 240 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวการจัดงานวันรวมเพชรเทพสตรี ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบชมรมเพชรเทพสตรี พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นประธานชมรม ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก ผศ.จินตนา เวชมี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นประธานชมรมเทพสตรี

โอกาสนี้ คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ