งานวันครู จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนเทพสตรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะกรรมการจัดงานวันครู, ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา, ลูกจ้างและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่ออุทิศให้แก่บูรพาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

จากนั้นในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะกรรมการจัดงานวันครู, ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 114 คน โดยแบ่งเป็นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 2 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 8 คน, รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ ระดับประเทศ จำนวน 10 คน, รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จำนวน 2 คน, รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น (กวดวิชา) จำนวน 2 คน, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ จำนวน 17 คน, รางวัลครูดีในดวงใจ จำนวน 6 คน, รางวัลครูดีเด่น จำนวน 3 คน, รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 คน, รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู จำนวน 15 คน, รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน, รางวัลผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น (พ.ศ.2564) ระดับประเทศ จำนวน 1 คน, รางวัลพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน สพฐ. ระดับประเทศ (ระดับดีมาก) จำนวน 1 คน, รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร ระดับดี จำนวน 1 คน, รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 คน, รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับดีมาก จำนวน 2 คน, รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับดี จำนวน 1 คน, รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 1 คน, รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 4 ติดต่อกัน จำนวน 1 คน, รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 4 ดาว จำนวน 1 คน, รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว จำนวน 1 คน, รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน, รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 ประเภทข้าราชาการดีเด่น, จำนวน 14 คน, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (พ.ศ.2564) ระดับประเทศ จำนวน 1 คน, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 2 คน, ข้าราชการดีเด่น จำนวน 10 คน, พนักงานราชการดีเด่น จำนวน 4 คน, ครูอัตราจ้างดีเด่น จำนวน 1 คน และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 คน

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน

กิจกรรมอื่นๆ