มรท. ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมถ่ายภาพหมู่การแต่งกายชุดไทยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่าง ๆ รอบเมืองลพบุรี

จากนั้นที่สวนราชานุสรณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง" กับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยประชาชนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอื่นๆ