การประชุม คกก.ชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 1/66

ผศ.จินตนา เวชมี ประธานคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดกิจกรรมในงานวันราชภัฏของชมรมเพชรเทพสตรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแนวคิดการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

กิจกรรมอื่นๆ