คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมหารือการลงนาม MOU โครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะฯ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณวิทยา จันทร์แดง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา และ คุณสุชาญ ศีลอำนวย ผู้จัดการโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างพลเมืองอาหารสู่การพัฒนาต้นแบบชุมชนอาหารสุขภาวะ แผนอาหารสุขภาวะ ในโอกาสร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทศบาลตำบลท่าศาลา, มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเรื่องโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างพลเมืองอาหารสู่การพัฒนาต้นแบบชุมชนอาหารสุขภาวะ ที่จะจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในเร็ว ๆ นี้

กิจกรรมอื่นๆ