คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีสวดมนต์เย็น พิธีไหว้ครู ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีสวดมนต์เย็นพิธีไหว้ครู “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีสวดมนต์เย็นในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานและคณะทำงานพิธีไหว้ครู "ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู" ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมพระนารายณ์ แห่งนี้

กิจกรรมอื่นๆ