สนอ. ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมถ่ายภาพหมู่การแต่งกายชุดไทยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่าง ๆ รอบเมืองลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ