อธิการบดี มรท. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี โดยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน คือระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และบริเวณโบราณสถานโดยรอบเมืองลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ