สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดอบรมการซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมและดูแลเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในด้านการซ่อมแซมและดูแลเครื่องดนตรี โดยได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสันติ พรประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บราสมิวสิครีแพร์โมดิฟายด์แอนด์ซับพลายบายบอยซ์ ฉายาพ่อมดจ่ากระบี่มือหนึ่ง และ อ.รัตนชัย เกตุยา จากโรงเรียนหนอกจอกประชานุสรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ