มรท. ต้อนรับคณะผู้บริหาร อว. ในโครงการอบรม WINS รุ่น 3 เยี่ยมเยือน มรท.และ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้ร่วมการอบรมหลักสูตร WINS 3 หรือโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 3 และบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างเครือข่ายในการผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอื่น เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 พร้อมกันนี้คณะผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจทีมงานและนักแสดงจากลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านหนองแขม ณ บริเวณลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีกด้วย

ดาวน์โหลดภาพต้นฉบับ : https://drive.google.com/drive/folders/1HZY8XEijbwgZge_pkUZtq2lWpmrQmvR9?usp=share_link

กิจกรรมอื่นๆ