มรท. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโบราณสถานวัดปืน ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และประชาชน ร่วมพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

สำหรับพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โบราณสถานวัดปืน ซึ่งพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566

กิจกรรมอื่นๆ