มรท. จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและนักศึกษา ร่วมงานวันราชภัฏ ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยเมื่อเวลา 07.30 น. ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานธรรม

จากนั้นที่ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรีแก่เพชรเทพสตรี ประจำปี 2565 จำนวน 41 คน / พิธีทำบุญพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งประกอบด้วย พิธีถวายปิ่นโตพระสงฆ์, พิธีถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม, พิธีถวายองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา / พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยแบ่งเป็น ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 60 ทุน, ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 50 ทุน, ทุนมูลนิธิ รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง จำนวน 12 ทุน, ทุน ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร จำนวน 2 ทุน และทุนคณะกรรมการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 3 ทุน รวมทั้งสิ้น 127 ทุน เป็นจำนวนเงิน 591,500 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรวมพลังเพชรเทพสตรี และการเสวนาเพชรเทพสตรี ในประเด็น "เพชรเทพสตรีกับการหนุนเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" โดย ชมรมเพชรเทพสตรี

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ : https://drive.google.com/drive/folders/1YesXvMSrh7QEAllQCgrFZkWLogjUF-0x?usp=share_link

กิจกรรมอื่นๆ