มรท. ร่วมต้อนรับองคมนตรีในโอกาสติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังการสรุปแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมอื่นๆ