งานนุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานนุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพด้านดนตรี ทำให้เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ ต่อยอด สร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและร่วมสืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดลพบุรีอย่างมีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรี โดย วงดนตรีไทย วงกีตาร์คลาสสิค วงเปียโน และวง TRU Symphonic Band จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงดนตรีจากวง Lopburi Youth Symphonic Band ร่วมกับโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

กิจกรรมอื่นๆ