การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มรท. กับ Sam Houston State University

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และบุคลากรของศูนย์ภาษา ร่วมให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Andrey Koptelov ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงรายละเอียดความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Sam Houston State University และการเตรียมการจัดพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือแทนฉบับเดิมที่สิ้นสุดสัญญา โดยจะจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในเร็ว ๆ นี้

กิจกรรมอื่นๆ